Regiokoor De Ronde Venen

H. J. Gauntlet: Once in Royal David‘s City

De foto toont het koor met het Amsterdams Begeleidingsorkest en Dirk Out aan het orgel